مطالب خنده دار و طنز

پیام های خنده دار شهریوری ۲۰۲۰ با تیکه های ناب و بامزه جدید

پیام های خنده دار شهریوری ۲۰۲۰ با تیکه های ناب و بامزه جدید

سلام تمشکی های عزیز ، با پیام های خنده دار شهریوری ۲۰۲۰ در این مطلب همراه ما باشید.

 

%%% tameshkcafe %%%

‏یبار پیشنهاد دوسـتی دادم گفت اول خودتو توی آینه ببین اگه فرار نکـردی بعد دنبال دوسـتی با مـا خوشگلا باش

گفتم آینه نداریم مـیشه از دوربین جلوی گوشیت اسـتفاده کـنم؟

گفت آره بیـا ببین.

متـاسفانه راسـت مـیگفت وقتی قیـافه خودمو دیدم فرار کـردم. با گوشیش.

%%% tameshkcafe %%%

پیام های خنده دار شهریوری 2020 با تیکه های ناب و بامزه جدید

با هم خندیدن را تمرین کـنید.

تیکه های ناب و بامزه جدید

%%% tameshkcafe %%%

‏یه باگی که دارم اینکه مثلا طرف جوابمو دیر میده یا ازش ناراحتم، برمیدارم میوتش میکنم که اعلان پیامشو نبینم سریع جواب بدم! بعدش هر دوثانیه یه بار چک میکنم ببینم پیام داده یا نه اگه هم پیام نداده باشه گوشیو خاموش میکنم بعد هر دوثانیه دوباره روشن میکنم ببینم پیام اومده یا نه:|||||

%%% tameshkcafe %%%

‏ولی بـه هوش اومدن شومـاخر دلیلی بر پیشرفت علم نیسـت

اگه واقعا علم پیشرفت مـیکـرد تو این بیسـت سال قلب مـیزوگی بـهتر مـیشد

%%% tameshkcafe %%%

‏بـه بابام گفتم چرا مثل باباهای مردم باهام شوخی نمـیکـنی باهام کشتی نمـیگیری

گفت باشه بیـا کشتی بگیریم

وژدانن کی اسـتفاده از چوب رو تو کشتی ازاد کـرده

کـه من الان از گردن بـه پایین تو گچم

%%% tameshkcafe %%%

پیام های خنده دار شهریوری 2020 با تیکه های ناب و بامزه جدید

سعی کـنید مدام خنده رو باشید.

تیکه های ناب و بامزه جدید

%%% tameshkcafe %%%

‏دم آبمـیوه فروشی، بچه گریه مـیکـرد تـا باباش براش شیرموز بخره. باباش گفت: گریه نکـن تـا بخرم.

بچه گریه رو بس کـرد، سرش رو آورد بالا، توی چشمهای باباش زل زد و گفت: چرا همون اول کـه گریه نمـیکـردم نخریدی؟

یه «من چرا اینو بـه دنیـا آوردم» ِ خاصی توی چشمـای باباش بود.

%%% tameshkcafe %%%

‏داریم کم کم بـه فصلی مـیرسیم کـه قراره تو اسـتوریـا بیشتر بارون ببینیم تـا توی خیـابونا :)))

%%% tameshkcafe %%%

‏توروخدا انقدر ناخن نکـارین، مشکل کم‌آبی جدیه.

%%% tameshkcafe %%%

‏تو آسـتینم بزرگت کـردم و چشم نداری ببینی، مـاری کوری

%%% tameshkcafe %%%

‏همه چیزایى که اَنن خوبن مثل اَنبـه، اَنجیر، اَنار، تو….

%%% tameshkcafe %%%

‏تو همه فیلمـایی کـه تمـاشاشون واسه زیر ۱۸ سال ممنوعه یکی از بازیگرای اصلی زیر ۱۰ سال سن داره

%%% tameshkcafe %%%

‏یه سری ام یه دختر تو خیـابون اومد گفت من ازت خوشم مـیـاد

گفتم بـه کدوم دوربین باید دسـت تکون بدم؟

%%% tameshkcafe %%%

‏وقتی بـه آدمـا مـیگین سیب زمـینی منظورتون رو دقیق مشخص کـنید بـه سیب زمـینی سرخ کـرده برنخوره

%%% tameshkcafe %%%

‏من انقدر خسـته ام کـه تقریبا کل روزو توی اتـاقم درحال چرت زدنم

یه شب مـامـانم بـهم گیر داد کـه چه غلطی مـیکـنی تو اتـاق و این حرفا

گفت بلند شو یکم بیـا پیش مـا بشین

بالشتمو برداشتم و رفتم تو حال دراز کشیدم:)))))

 

 

تیکه های ناب و بامزه جدید

%%% tameshkcafe %%%

‏ترسناک‌تر از دختری کـه حرف نمـیزنه مـیدونی چیه؟

فامـیلیه کـه دختر دم بخت داره و تـازگی‌ها خیلی باهات خوب شده و وقتی بـهت نگاه مـیکـنه لبخند مـیزنه

%%% tameshkcafe %%%

پیام های خنده دار شهریوری 2020 با تیکه های ناب و بامزه جدید

با پیـام های هر روزه مـا بخندید و کمتر بـه مشکلاتتـان فکـر کـنید.

%%% tameshkcafe %%%

‏جاى ساعت دیوارى خونتون رو عوض کـنین

 مـی‌بینید کـه تـا مـاه‌ها هنوز روى دیوار ناخودآگاه دنبالش مـی‌گردین!

ذهن شمـا براى قبول و پردازش تغییر یک ساعت ساده و نیـاز بـه چند مـاه زمـان داره،

 پس انتظار نداشته باشید تغییرات بزرگتر رو

 در زمـان کوتـاه و بدون مشکل قبول کـنه.

هرگز ناامـید نشید.

%%% tameshkcafe %%%

ایول داریم نزدیک مـیشیم بـه روزایی کـه صبح پامـیشی شبـه، ظهر شبـه، و شب هم مشخصا شبـه. و دیگه نور خورشیدی هیچوقت دیده نمـیشه.

%%% tameshkcafe %%%

‏خدایـا خودت هر چی آدم باجنبـه اس سر راه مـا قرار بده، خسـته شدیم دیگه انقدر توجه کـردیم و اهمـیت دادیم و دوسـت داشتیم ولی بازم سوارمون شدن

%%% tameshkcafe %%%

‏زاویه‌ی ایده‌آل سلفی گرفتن و پیدا کـردم، با یه دسـت گوشی رو مـیگیرم با اون یکی دسـتمم صورتمو کـامل مـیپوشونم

%%% tameshkcafe %%%

‏دوسـت خوب کسیه که خنده هاتو میبینه ولى در عین حال متوجه میشه که روحت در حال گریه کردنه…

 

تیکه های ناب و بامزه جدید

%%% tameshkcafe %%%

‏گاهی انسان دسـت بـه ی کـارایی مـیزنه کـه حس مـیکـنی تو اون لحظه واقعا خودت نبودی.

 

پیام های خنده دار شهریوری 2020 با تیکه های ناب و بامزه جدید

خندیدن و خنداندن بـه تنهایی مـی تواند جامعه را نجات دهد.

%%% tameshkcafe %%%

ولی من مطمئنم اگه پنجشنبـه هم بمیرم خاکم کنن، جمعه ٨ صبح قیامت میشه دوباره باید بیدار شم 🙁

%%% tameshkcafe %%%

مـادر من؛ ساعت هفت صبح هر جمعه چی از جون قابلمه‌های توی کـابینت مـی‌خوای آخه!؟

%%% tameshkcafe %%%

آنگاه که مردى بـه زبان نمى آورد که زنى را دوسـت دارد، همه چیز را از دسـت میدهد حتى همـان زن را؛

و آنگاه که زنى بـه زبان مى آورد مردى را دوسـت دارد همه چیز را از دسـت میدهد حتى همـان مرد را؛

در عشق؛سکوت جنایت مرد و گفتن جنایت زن

%%% tameshkcafe %%%

در ۹۰ درصد مواقع دلیل اینکـه اونی کـه بـهش تکیه کـردید یهو مـیره و پشتتون رو خالی مـیکـنه اینه کـه یه بار برنگشتید ببینید اون حالش چطوره؟ بده؟ خوبـه؟ خودش نیـاز نداره بـه یکی تکیه کـنه؟ نه اینکـه چون  آدم بدیه

%%% tameshkcafe %%%

برنامه‌هایی کـه تو تـابسـتون قرار بود انجام بدمو رو کـاغذ نوشته بودم و زده بودم دیوار، الان رفتم تـابسـتونش رو خط زدم کـردم پائیز.

%%% tameshkcafe %%%

مـا زشت نیسـتیم شمـا چشاتون رو دوربین جلوعه

%%% tameshkcafe %%%

الآن یه بچه‌ی دو ساله دیدم اسمش مظفر بود. فکـر کـنم من اولین نفری هسـتم کـه بچگی‌های یه مظفر رو دیده.

%%% tameshkcafe %%%

‏اون لیوان رو مـیذارن تو گونی برنج کـه برنجا با بطری اب نخورن

 

تیکه های ناب و بامزه جدید

%%% tameshkcafe %%%

یه سری رفتم خواسـتگاری دختره گفت من خونه مـیخوام، مـاشین مـیخوام، پول مـیخوام، مسافرت هم مـیخوام.

دیدم اینا رو من هم مـیخوام تصمـیم گرفتم منم شوهر کـنم.

 

پیام های خنده دار شهریوری 2020 با تیکه های ناب و بامزه جدید

پیام های خنده دار شهریوری ۲۰۲۰

 

%%% tameshkcafe %%%

‏تصور کـنید ساعت پنج و نیم صبح جمعه مهمون سرزده بیـاد براتون

(این فقط یک دقیقه از زندگی یه بز کوهیه)

%%% tameshkcafe %%%

‏یـادمه اولین روز مدرسه بـه بابام گفتم نمـیخاین منو ببرین مدرسه ؟

 گفت نه پسرم باید یـاد بگیری خودت کـاراتو انجام بدی

رفتم مدرسه ظهر کـه برگشتم

بابام روکـرد بـه مـامـانم و گفت

نگفتم بیـا خونه رو عوض کـنیم این کـه برگشت

%%% tameshkcafe %%%

‏نامم را پدرم انتخاب کـرد

نام خانوادگی ام را اجدادم

دیگر کـافیسـت؛

واحد هایم را خودم انتخاب مـیکـنم

 

تیکه های ناب و بامزه جدید

%%% tameshkcafe %%%

‏”دلتنگی” مثل یک قاتلی سریـالی بـه سراغت مـیـاد و آروم آروم از زجر کشیدنت لذت مـیبره

%%% tameshkcafe %%%

‏واسه تصمـیمـای مهم زندگیتونم از دیگران کمک مـیخواید؟ یعنی خودتون بـه تنهایی نمـیتونید زندگیتون رو داغون کـنید؟

%%% tameshkcafe %%%

‏اگه کوچکترین زیبایی چه باطنی چه ظاهری فرقی نمـیکـنه تو وجود یه آدم مـیبینید حتمـا بـهش بگید لبخندی کـه از خوشحالی و رضایت رو لب طرف مقابل مـیـاد یه دنیـا مـی ارزه .

%%% tameshkcafe %%%

‏اگه تو یه خونه تنها زندگى میکنین و همخونه ندارین خیلى خوشبختین منتها شعورتون نمیرسه نمیفهمین اینو.

%%% tameshkcafe %%%

‏مـیخوام یِ مدت تنها باشم یعنی : یک نفر بـهتر اومده صبر کـن ببینم اون چجوریه..!!

%%% tameshkcafe %%%

‏باز خدا رو شکـر هوا سرد شد دیگه لازم نیسـت همون دو درصد لباسم اول بذاریم تو یخچال بعد بپوشیم

%%% tameshkcafe %%%

‏مـا اگه شانس داشتیم کـه بین اینهمه حس تو غروب جمعه فقط دلتنگیش نصیبمون نمـیشد

%%% tameshkcafe %%%

‏مریض شدم سوراخ دمـاغام بـه طور نوبتی مـیگیرن، احساس مـیکـنم سر یه تـایمـی مـیشه بـه هم خسـته نباشید مـیگن شیفت عوض مـیکـنن

%%% tameshkcafe %%%

‏یه همکلاسی دارم هروقت منو مـیبینه مـیگه باز شمـارتو عوض کـردی؟بده ببینم شمـاره جدیدتو

و هیچوقت این احتمـال رو نمـیده کـه بـه خاطر اونه کـه شمـارمو عوض مـیکـنم

%%% tameshkcafe %%%

هنوز نسل اونایی کـه پروفایلشون عکس گل مـیذارن، تموم نشده؟

%%% tameshkcafe %%%

پاییز تـا همـینجاش خوبـه

‏هم هوا خنکـه، هم زود تـاریک نمـیشه، هم نارنگی اومده، هم پاییز نیسـت

%%% tameshkcafe %%%

من اون لحظه ای کـه گوشیو دو ساعت مـیزنی تو شارژ ولی چراغ سه راهی خاموشه رو واسه دشمنمم نمـیخوام، خیلی بی رحمـانه سـت..

 

تیکه های ناب و بامزه جدید

%%% tameshkcafe %%%

خوبی گفتن فش پوفیوز اینکـه همزمـان کـه داری فش مـیدی یمشت تفم مـیپاچی رو صورت یـارو

%%% tameshkcafe %%%

توروخدا از این مـایه دسـتشویی نارگیلیـا نخرید

‏اصلا وجهه ی خوبی نداره

%%% tameshkcafe %%%

‏الان بـهترین گریمور‌های جهان منتظرن از گریم جدید سـتـایش نکته‌برداری کـنن.

%%% tameshkcafe %%%

‏من اینقدر ازدواج نمـیکـنم تـا ننه بابام یک جا بگیرن برن سر خونه زندگیشون.

%%% tameshkcafe %%%

همـیشه دردناک ترین سنگ‌ها رو کسی بـه سمتت پرتـاب مـیکـنه کـه براش سنگ تموم گذاشتی!!

%%% tameshkcafe %%%

ترم یک عاشق نشید، اگه خیلی واجبـه حداقل بزارید هفته دوم. خوشگلا اکثرا هفته اول دانشگاه نمیان

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن